GDPR TIETOSUOJASELOSTE
Helsinki 25.5.2018
Viimeisin muutos 22.3.2020
ROOBERTIN OSTO- JA MYYNTILIIKE KY/
ANTIQUE-DESIGN-HALL.COM

1. REKISTERINPITÄJÄ

Roobertin Osto- ja Myyntiliike Ky/antique-design-hall.com
Kalevankatu 36 A 6
00180 Helsinki
0500465763
Y-tunnus 0571073-0

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Roobertin Osto- ja Myyntiliike Ky/ antique-design-hall.com asiakaspalveluun henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa. Roobertin Osto- ja Myyntiliike Ky/ antique-design-hall.com
sähköpostiosoite: raimo.ranta-mikkula@kolumbus.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Roobertin Osto- ja Myyntiliike Ky
Raimo Ranta-Mikkula
Kalevankatu 36 A 6
001800 Helsinki
0500465763
raimo.ranta-mikkula@kolumbus.fi

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kerättäviä henkilötietoja käytetään
-asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitoon ja palvelun edyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
-verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, laskujen lähetykseen,
asiakkaan tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Katuosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään:
- Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

- Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen sitä vaatii.

7. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

- Palvelussa ei käytetä evästeitä.

8. REKISTERIN SUOJAUS

- Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, tilat on lukittu, tiloissa on kulunvalvonta.
- Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla.
- Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin.
- Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin.
- Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
- Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Kalevankatu 36 A 6, 00180 Helsinki.
- Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioita vastaavalle henkilölle.
- Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.